Delatnost preduzeća:

 • Transportni uređaji u procesnoj industriji, a posebno u objektima za pretovaranje i čuvanje roba u rasutom stanju ili u pakovanjima (vreće, kutije i slično),
 • Oprema za prijem, čišćenje, obradu i pretovaranje robe u silosima za žitarice i brašno, podnim skladištima za rinfuznu robu i sl., fabrikama stočne hrane i ostalim objektima,
 • Oprema za mešaone stočne hrane,
 • Oprema za transportovanje i čuvanje semenske robe u pogonima za njeno čišćenje i doradu,
 • Transportni i pneumatski uređaji za pekare, fabrike testenine i keksa,
 • Transportna oprema za šećerane i uljare,
 • Oprema za aspiraciju, eleviranje i pneumatski transport,
 • Oštrenje i brušenje mlinskih trupaca i korigovanje zupčanika “relativnim” kretanjem, izrada i zamena rukavaca valjaka,
 • Hidraulične nagibne platforme za istovaranje vozila sa rasutim teretom,
 • Montaža i demontaža naše i opreme drugih proizvođača,
 • Izrada investiciono-tehničke dokumentacije.