U galeriji smo odlučili da u većoj meri stavimo merne skice naših proizvoda nego fotografije. Razlog je taj što su, kod izbora i ugradnje nove opreme u stare objekte, dimenzije često ograničavajući faktor.

One sem toga sadrže i kratak opis uređaja i način rada. U nekima od njih, gde je to moguće bez defektaže, data su i uputstva za naručivanje.

U slučaju da Vam treba više detalja, obratite nam se preko ovog sajta ili direktno i dobićete E-mail-om dodatne informacije.