PUN NAZIV:

Akcionarsko društvo za specijalna industrijska postrojenja prehrambene industrije „Mlinoservis“ Novi Sad

SKRAĆENI NAZIV:

AD „Mlinoservis“

ULICA:

Sentandrejski put 159

MESTO:

Novi Sad

PTT BROJ:

21000

TELEFON:

021/6-419-298 – Direktor

FAX:

021/6411-155

ŽIRO – RAČUN:

105-800616-95 AIK banka

KONTAKT LICE:

Milorad Vukojević, dipl.ing.maš.

REGISTARSKI BROJ:

22308024324

PORESKI IDENTIFIKACIONI BROJ (PIB):

SR 100235618

EPPDV:

132675242

ŠIFRA DELATNOSTI:

2893

MATIČNI BROJ:

08024324

OBVEZNIK PDV:

DA