Vaga se montira na unapred pripremljenu podlogu  i potpuno je elektronska, tj. nema pokretnih  mehaničkih delova podložnih habanju čime je obezbeđena velika preciznost, siguran i dugotrajan rad.

Noseća merna platforma je čelična konstrukcija, koja podnosi opterećenja i najvećih vozila koja su u saobraćaju. Sa čeonih strana noseće platforme postavljaju se odbojnici, koji obezbeđuju pravilan položaj mosta tako da je upotreba vage sigurna i pouzdana.

Vage se mogu montirati u nivou tla ili bez jame (iznad nivoa).