Sem relativno uobičajene opreme u prerađivačkim pogonima, ogledali smo se i u izradi nekih neuobičajenijih proizvoda.

  • Ćelije sa aktivnom ventilacijom i elementi transporta i aspiracije u doradnim centrima,
  • Ćelija za skladištenje cementa i šljunka za proizvodnju betona,
  • Transportni puževi za repine rezance u šećeranama, prečnika 800 mm,
  • Traka za vađenje vodenog raslinja kod čišćenja plovnih kanala,
  • Praonica za plastični otpad sa deponija smeća.

Mešaone stočne hrane

mesaona stocne hrane

Vertikalna mešalica za stočnu hranu može se koristiti za mešanje svih vrsta hrane, za stoku i živinu u domaćinstvima na farmama i mešaonama stočne hrane.

Izmešan materijal se može uvrećavati ili sipati u neku posudu kroz grlo za pražnjenje. Mešalica se može ukomponovati sa krupačem, pužnim transporterima, koševima i tampon ćelijama u mini liniju za mešanje stočne hrane.

Preuzmite PDF dokument

Fabrike stočne hrane

fabrika stocne hrane

Mešalica za stočnu hranu može se koristiti za mešanje svih vrsta hrane, za stoku i živinu u domaćinstvima na farmama i mešaonama stočne hrane.

Preuzmite PDF dokument

Pekare

mikrodozator

Puž mikrodozator je izraĎen od prohronskog čelika Č.4580, koristi se za dodavanje aditiva u brašno. Aditivi se ubacuju u usipni koš ispod koga se nalazi pužna spirala koja transportuje aditive. Uređajem se upravlja preko frekventnog regulatora koji reguliše broj obrtaja pužnice. Na osnovu specifične težine aditiva i izlaznog broja obrtaja podešava se kapacitet pužnog transportera.

Preuzmite PDF dokument

Rotacioni odvajač komušine

rotacioni odvajac komusine

Rotacioni odvajač je namenjen za izdvajanje zrna od komušine. postavlja se iza komusača sa zadatkom da zrno koje komušač pri radu okruni sa klipa odvoji od komušine. Sem kod kukuruza, moze se koristiti kod drugih zrnastih materijala za odvajanje krupnijih nečistoća i primesa.

Preuzmite PDF dokument

Vršalica

vrsalica

Vršalica je prvenstveno namenjena za vršenje soje,kao i drugih mahunastih biljaka, na oglednim poljima. Mašina je potpuno metalne konstrukcije, postavljena na šasiji (poluprikolica) sa prednjim trećim točkom, pa je mobilna. Pogon dobija od el. motora N = 2,2 (kW), n = 1400 (o/min).

Preuzmite PDF dokument