U postupku prerade žitarica nastaje mnogo raznih čestica u vidu prašine ili brašna čije širenje po objektu treba sprečiti. Pošto su to uglavnom čestice istog ili sličnog sastava i komercijalne vrednosti kao osnovna roba, potrebno ih je skupiti i sačuvati u masi.

Sem toga, u postupku prerade javlja se vodena para kao rezultat mehaničkog rada. Pošto je njeno prisustvo štetno potrebno je provetravanja opreme i objekata.

Zajednički naziv za provetravanje i otprašivanje je aspiracija. Taj posao obavljaju naši proizvodi koje smo svrstali u grupu PNEUMATIKA.

To su:

  • Ventilatori
  • Filteri
  • Elementi pneumatike