Silosi ili podna skladišta su prvi objekti u lancu prerade zrnastih i praškastih materijala. Radi toga oni imaju prijemna mesta za materijal.

Sem toga oni treba da omoguće prečišćavanje materijala u potrebnoj meri koja zavisi od namene i dalje prerade. Ukoliko se radi o žitaricama, koje uz to treba da se suše, potrebno je dobro predčišćenje da bi se sprečilo zagušenje i požar sušare. Za to služe predprečistač i rotacioni prečistač.

Nakon toga potrebno je i pravo čišćenje da bi se omogućilo sigurno čuvanje robe na duže vreme. To se obavlja siloskim aspiraterom.

Da bi mogli da pregledate robu i čistite siloske ćelije pre prijema nove robe treba Vam silo vitlo.

Prijem

Pogonima koji rade sa rasutim zrnatim i praškastim materijalima potrebna su prijemna mesta, tzv. prijemni koševi. Radimo ih sa i bez nagibne platforme, sa pužnim ili lančanim sakupljačem.

Nagibne platforme za vozila koja sama ne istovaraju teret, pravimo u dve verzije, prva, da dižu samo jednu stranu vozila i druga, da dižu celo vozilo, što je bolja varijanta za vozilo.

Prave se u dužinama 6, 9, 12 i 18 metara, imaju lance za vezivanje vozila i podižu se hidraulikom što znači mirno i sigurno, bez trzaja i naglog vraćanja.

Čišćenje

Predprečistač

predprecistac

Predprečistač je kompaktna mašina potpuno metalne konstrukcije, koja se sastoji iz ventilatora sa pogonskim elektro-motorom i duplog koničnog kućišta sa ulaznom cevi, elisom za razbacivanje zrna i sabirnim konusom iz kućišta predprečistača ventilator odsisava vazduh i zajedno sa njim odnosi grubu nečistoću i plevicu, a tako očišćeno zrno, kroz otvor sabirnog konusa, odlazi na dalju obradu.

Pokazao je izuzetne rezultate na predčišćenju vlažnog kukuruza pre sušenja.

Preuzmite PDF dokument

Rotacioni prečistač

rotacioni aspirater

Rotacioni aspirater namenjen je za prethodno čišćenje žitarica i to u prvom redu psenice i kukuruza ćija se vlažnost kreće i preko 40 %. Zadatak ove mašine je da odvoji grube nečistoće iz mase zrna, kako ne bi u procesu dorade činile neželjene smetnje.

Takođe, zadatak ove mašine je da iz mase zrna izdvoji plevu, prašinu, kao i sitan lom koji se javlja naročito kod ubiranja kukuruza. Krupniji lom zrna odlazi zajedno sa celim zrnom i izdvaja se tek posle sušenja.

Preuzmite PDF dokument

Siloski aspirater

siloski aspirater

Mašina služi za čišćenje zrnastih poljoprivrednih kultura. Prvenstveno je namenjen za prečišćavanje žitarica u silosima i mlinovima. Metalne je konstrukcije, dinamički potpuno uravnotežen. Priključuje se na aspiracioni vod, ili isporučujemo odgovarajući ventilator i ciklon. Mašina se isporučuje u kompletu sa vetrenim ormanom.

Preuzmite PDF dokument

Aspiraciona komora

aspiraciona komora

Aspiraciona komora može da se dodaje aspirateru radi boljeg čišćenja i hlađenja materijal (žitarica). Priključuje se na istu aspiracionu mrežu na koju i aspirater.

Preuzmite PDF dokument

Silo vitlo ručno

silo vito rucno

Silovitlo na ručni pogon SV-40 upotrebljava se za spuštanje i dizanje ljudi i materijala u sve vrste silosnih ćelija pod uslovom da je ulazni otvor dimenzija 550 x650 (mm), masa tereta manja od 120 (kg), i da visina dizanja nije veća od H = 40(m).

Preuzmite PDF dokument