Vršimo demontažu starih i montažu novih sušara sa svim pripadajućim transporterima i pneumatikom.

Postavljamo gravitacione cevi za vezu među objektima i radimo montažu i remont utovarno-istovarnih rampi za pretovar rečnih plovnih objekata.

Podižemo gravitacione cevi za veze među objektima, montaža i remont utovarno-istovarnih rampi za rečne brodove i šlepove.

Raspolažemo opremom za demontažu i montažu na visini. Posedujemo vlastitu kamion-dizalicu koja je neophodna za izvođenje radova na objektima iz naše branše. Teret koji ona može da digne je od 500 kg do 20.000 kg, zavisno od visine i ugla dizanja.