U sastavu AD mlinoservis postoji inženjersko-konstrukcioni biro sa zaposlenima koji poseduju projektantske i izvođačke licence.

Sem toga posedujemo veliku arhivu dokumentacije sa podacima o ranije urađenim poslovima u velikom broju prerađivačkih pogona u zemlji, što olakšava rad u slučaju nekih hitnijih intervencija.

Kod nas možete da obezbedite mašinsko-tehnološki projekat, a mi možemo da Vam obezbedimo Građevinski i Elektro projekat i Elaborate o zaštiti na radu, od požara i Studiju o uticaju na životnu sredinu.